Va

Raad van State zet streep door woningbouwplan Melickerveld Roermond

Het Melickerveld in Roermond.
Afbeelding: archief De Limburger/Stefan Koopmans

BRON: De Limburger

 

De geplande bouw van 468 woningen in het Melickerveld bij Roermond kan niet doorgaan. De Raad van State vernietigde woensdag het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moest maken.

In navolging van de Raad van State over andere projecten in het land werd ook nu beslist dat het gebruiken van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de goedkeuring van het bestemmingsplan, niet had gemogen. Het plan is daarom nu vernietigd. Grote vraag is nu wat nog de toekomst is van nieuwbouwwijk Kaleidos.

Inbreiding

Het plan voor de bouw van 468 woningen in het Melickerveld kent een lange voorgeschiedenis. Op de laatste dag voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tekende het toenmalige college van B en W een realisatieovereenkomst met projectontwikkelaar Leigraaf. Het college dat gevormd werd na de verkiezingen wilde van het bouwplan af omdat men meer zag in inbreiding, bouwen binnen de bebouwde kom, dan uitbreiding. Leigraaf dreigde echter met een schadeclaim die in de miljoenen zou lopen als de gemeente het plan alsnog zou afschieten. Uiteindelijk ging de raad in 2016 alsnog akkoord.

Karaktervol gebied

Toine Wuts, voorzitter van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen, laat weten blij te zijn met de uitspraak van de Raad van State. „Hopelijk is dit voor de gemeente aanleiding om definitief af te zien van dit plan en kan daardoor een uniek en karaktervol gebied behouden blijven.” De Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen, Milieufederatie Limburg, Milieugroep Roermond en een groot aantal buurtbewoners waren in beroep gegaan tegen het besluit. Wuts: „Wij hopen dat de gemeente Roermond de waarde van het gebied gaat erkennen. Dat zij, indien de projectontwikkelaar zijn plannen opnieuw zal willen indienen, voorafgaand eerst een gedegen nut en noodzaak discussie zal voeren. Waarbij de alternatieve bouwlocaties, van inbreiding, een gelijke kans krijgen.”

Beraden

De gemeente Roermond laat bij mondde van wethouder Angely Waajen in een schriftelijke reactie weten zich te beraden op het vervolg. „De vernietiging van het bestemmingsplan voor de nieuwbouw in het Melickerveld is een gevolg van een landelijke ontwikkeling, maar betekent lokaal een uitdaging om in de toekomst samen met alle betrokken partijen voldoende nieuwe woningen te kunnen blijven aanbieden. Daarover denken landelijke experts nu na en ook wij beraden ons de komende tijd over de mogelijkheden.”

Projectontwikkelaar Leigraaf, een samenwerking tussen Jongen Projectontwikkeling, Wonen Zuid en Wonen Limburg, was woensdagochtend onbereikbaar voor commentaar.

Stikstof

De Raad van State oordeelde eerder dit jaar in een principiële uitspraak dat de zogeheten PAS, een regeling die aan de basis ligt van tal van vergunningen, in strijd is met Europese afspraken. Deze wijze van vergunningverlening biedt namelijk geen garanties dat de schadelijke uitstoot van stikstof daadwerkelijk wordt beperkt. Onduidelijk is namelijk of de maatregelen die de stikstofdepositie moeten compenseren en die ook pas later worden genomen, het gewenste effect hebben.

Door die principiële uitspraak zijn tal van projecten op de tocht komen te staan. Landelijk is een adviescollege Stikstofproblematiek in het leven geroepen dat in september met een advies moet komen hoe plannen op de korten termijn weer vlot kunnen worden getrokken.