UNO vgm

UNO vgm is een ondernemende vastgoedorganisatie die gericht is op de Limburgse markt. Wij doen het integrale beheerpakket uitvoeren voor onze klanten:

Commercieel beheer

UNO vgm ontwerpt in nauw overleg met u de verhuurstrategie en wij houden controle op de voortgang van de verhuur. Huurprijzen, looptijden en expiratiedata worden nauwgezet door ons  opgevolgd. Bij verhuur maken wij namens u duidelijke afspraken over de eisen die aan huurders gesteld worden alsook de contractuele voorwaarden, zodat hier nimmer misverstanden over kunnen ontstaan. Tevreden en kredietwaardige huurders met langjarige huurovereenkomsten verhogen de waarde van uw vastgoed. UNO vgm zorgt voor een goede service, heldere communicatie en fatsoenlijke reacties op vragen en verzoeken van huurders. Alle contacten met huurders en andere belanghebbenden lopen via ons. Bovendien zorgen wij voor regelmatig overleg met onze huurders opdat wij en u goed geïnformeerd zijn over hetgeen belangrijk is voor uw huurders.

Vastgoedbeheer bedrijf
Vastgoedbeheer Limburg

Technisch beheer

Uw vastgoed dient goed onderhouden te worden, zodat het ook in de toekomst zijn waarde behoudt. Dat geldt ook voor het omliggende terrein en de groenvoorzieningen. UNO vgm houdt voor u stevig de vinger aan de pols. Wij controleren voortdurend de technische staat en stellen jaarlijks een onderhoudsprognose vast. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Administratief- en financieel beheer

U kunt bij UNO vgm terecht voor de administratie van huurinkomsten en servicekosten tot en met het voeren van de gehele financiële administratie. De tussen huurders en verhuurder gemaakte afspraken worden door ons altijd transparant vastgelegd in onze administratie. Zo weten alle partijen exact waar ze aan toe zijn. Vervolgens zorgen wij voor een volledige en juiste opvolging. Ook voor VvE-management bent u bij ons aan het juiste adres. Met ons volledig geautomatiseerd en geavanceerd vastgoedmanagementsysteem heeft u geen omkijken naar huurfacturatie en -incasso. Bovendien minimaliseren wij de risico’s, zoals termijnoverschrijding, verloop van expiratiedata en betalingsachterstanden. U ontvangt van ons maandelijks financiële rapportages en verslagen. Deze kunt u ook zelf op elk gewenst moment downloaden via onze intranetportal.

Vastgoedmanagement